Toelagen en vergoedingen

Vakantiegeld en eindejaarstoelage

Elk personeelslid ontvangt vakantiegeld en een eindejaarstoelage. 

Het vakantiegeld bedraagt 92% van je bruto maandsalaris. Heb je geen volledig jaar gewerkt, dan ontvang je minder. 

Uitzondering: alleen werknemers die maximum 24 jaar oud zijn en die binnen de vier maanden na het einde van hun studies in dienst treden, ontvangen het volgende jaar toch het volledige vakantiegeld, hoewel ze geen volledig kalenderjaar hebben gewerkt.

De eindejaarstoelage bedraagt 59,51% tot 80,12% van het bruto maandloon; lagere niveaus krijgen een hoger percentage.

Andere toelagen

  • Toelagen voor extra prestaties (zaterdag-, nacht- en zondagwerk, overuren) 
  • Toelagen voor de uitoefening van welbepaalde functies, zoals milieu-inspecteur
  • Gevarentoelage, bijvoorbeeld voor het kuisen van grachten of het schoonmaken van machineruimtes.

Vergoedingen

Deze vergoedingen krijg je toegekend als terugbetaling van kosten die zijn gemaakt voor rekening van de werkgever. De meest bekende zijn de reis- en maaltijdvergoedingen bij dienstverplaatsingen.